Giải thích phim Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long (Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ)

Tháng Tám 3rd, 2019|0 Comments

Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ (trong seri nhất đen nhì đỏ phần 4) là một trong những bộ phim mình yêu thích nhất. Nếu như không có bài review chi tiết thì thật đáng tiếc. Phim chỉ dành cho thế hệ 8x vì đã cũ, các thế hệ sau này có lẽ coi không yêu thích bằng. Tóm tắt phim Long Tứ bị ở tù, do bị người thân cận hãm hại, 7 năm sau Long Tứ ra tù thì tới thượng hải để [...]