Tổng hợp những phim Ấn Độ hay nhất (rất đáng xem)

1. 3 Idiots (3 Chàng Ngốc) (2009)
2. Slumdog Millionaire (Triệu Phú Ổ Chuột) (2008)
3. PK (Peekay Ngây Thơ) (2014)
4. Like Stars on Earth (Cậu Bé Đặc Biệt) (2007)